Over mij

Over mij

Over mij

“Uiteindelijk komt het neer op de vraag: hoe benut ik mijzelf helemaal? Door even helemaal stil te staan, kom je tot de kern. Dan begrijp je wie jij bent.
Wat je wilt bereiken. En hoe. Dan kun je vaststellen waar je invloed op hebt en daar tijd in steken. Als ik na de training deelnemers vervuld naar huis zie gaan, ben ik gelukkig.”

Hoe werk ik?

Als coach en begeleider van groepen heb ik me twintig jaar geschoold in persoonlijke ontwikkeling en leiderschap. Mijn kennis en ervaring vertaal ik naar bedrijven. In mijn werk als trainer, coach en begeleider werk ik met een combinatie van verschillende theorieën en westerse en oosterse benaderingswijzen. Denk aan essentiecoaching, empowerment, managementtheorieën en organisatieveranderkunde, maar ook aan gestaltpsychologie, psychosynthese, Zenboeddhisme, lichaamsbewustwording en ontspanningstechnieken.

Bij persoonlijke coaching werk ik met verschillende bewustzijnslagen: fysiek, emotioneel, mentaal, wilsgebied en spiritueel. Bij organisaties werk ik vanuit diverse organisatietheorieën. De systemische aanpak haalt de belangrijkste vraag naar boven, pakt de essentie aan en herstelt het evenwicht.

Opleidingen

Andragologie, organisatiekunde, bestuurskunde, teamontwikkeling, management- en leiderschapsontwikkeling, transformatiewerk, de professional als coach, essentiecoaching, personal clearing en systemisch interveniëren, organisatieopstellingen, insights, waardenmanagement, klassieke massage, healing, Chi Neng Chi Cung.

Werkervaring

Ik werkte twaalf jaar bij overheidsorganisaties als de ministeries van VROM, Sociale Zaken en Justitie. Daarna werkte ik veertien jaar bij De Baak als coach, ontwerper van trainingen, organisatie-adviseur en trainer. Bij De Baak was ik de initiator van de opleiding Bezielend Leiderschap. Vanaf 2013 werk ik als zelfstandig essentiecoach en als associate van De Baak. Ik werk nog als docent Leiderschap Reflectie en Ontwikkeling (LRO) en als docent coachend leiderschap bij De Baak. Ik ben lid van de Nederlandse vereniging voor Transformatiewerk en Platform Professioneel Coaching.

Contact & inschrijven

Vul het formulier hieronder in om in te schrijven voor de cursus of bel Dodo van der Straaten op 0620603627

Je kan natuurlijk ook met vragen of twijfels vrijblijvend contact opnemen met Dodo per mail: Dodo@essentiecoach.nl.

Dodo is een bijzondere coach. Ze is heel vanzelfsprekend, doet voor mij onbekende en bijzondere dingen, maar bij Dodo worden ze heel gewoon. Ik ervaar bij en van haar een basaal vertrouwen. Ze laat mij de stevigheid in mij zien en ervaren.

Ineke