Over mij

Over mij

Mijn visie

In mijn werk help ik leiders die management/leiderschapstrainingen of persoonlijke ontwikkeling hebben doorlopen, deze reis samen ondernemen. Daarbij vormt essentie coaching en lui leiderschap de basis. Door regelmatig na te denken over wie je bent, wat je wilt, waar je goed in bent, wat je missie is, waar je warm voor loopt en of je jezelf nog trouw bent, blijf je gefocust en toch ontspannen. Bij mij kom je voor verdieping, verrijking van kennis over jezelf. Bij mij tref je een veilige omgeving. Ik coach met zorgvuldigheid en empathie, soms streng en vaak ook met vrolijkheid. Ik vind het belangrijk om een omgeving te scheppen waarin leiders zich vrij voelen om zichzelf te onderzoeken. Mijn passie is om mensen te helpen vanuit hun ware zelf te functioneren.

Ik heb de Reis van de Leider ontwikkeld om je streven naar bezielde of vervulde leider helder te houden. Deze Reis van de Leider ontwikkeld om je streven naar bezielde of vervulde leider helder te houden. De Reis van de Leider kun je ook inzetten als jaarlijkse opfriscursus.

Waarom ben ik Essentiecoach?

Ik heb geen gelukkige jeugd gekend. Onder begeleiding van topcoaches, die het beste in mij naar boven haalden, heb ik mezelf hervonden. Ik heb bij alles wat op mijn pad kwam mijn eigen aandeel bestudeerd. Nu is mijn leven echt leuk. En dat gun ik anderen. In mijn werk gebruik ik mijn eigen ervaringen. Scherp liefdevol en zo nodig hard op de inhoud en zacht op de mens.

Hoe werk ik?

Als coach en begeleider van groepen heb ik me twintig jaar geschoold in persoonlijke ontwikkeling en leiderschap. Mijn kennis en ervaring vertaal ik naar bedrijven. In mijn werk als trainer, coach en begeleider werk ik met een combinatie van verschillende theorieën en westerse en oosterse benaderingswijzen. Denk aan essentiecoaching, empowerment, managementtheorieën en organisatieveranderkunde, maar ook aan gestaltpsychologie, psychosynthese, Zenboeddhisme, lichaamsbewustwording en ontspanningstechnieken.

Bij persoonlijke coaching werk ik met verschillende bewustzijnslagen: fysiek, emotioneel, mentaal, wilsgebied en spiritueel. Bij organisaties werk ik vanuit diverse organisatietheorieën. De systemische aanpak haalt de belangrijkste vraag naar boven, pakt de essentie aan en herstelt het evenwicht.

Opleidingen

Andragologie, organisatiekunde, bestuurskunde, teamontwikkeling, management- en leiderschapsontwikkeling, transformatiewerk, de professional als coach, essentiecoaching, personal clearing en systemisch interveniëren, organisatieopstellingen, insights discovery, waardenmanagement, klassieke massage, healing, Tao, Chi Neng Chi Cung.

Werkervaring

Ik gaf 10 jaar les over kinderen. Ik werkte twaalf jaar bij overheidsorganisaties als de ministeries van VROM, Sociale Zaken en Justitie. Daarna werkte ik veertien jaar bij De Baak als coach, ontwerper van trainingen, organisatie-adviseur en trainer. Bij De Baak was ik de initiator van de opleiding Bezielend Leiderschap. Vanaf 2013 werk ik als zelfstandig essentiecoach en als associate van De Baak. Ik werk nog als docent Leiderschap Reflectie en Ontwikkeling (LRO) en als docent coachend leiderschap bij De Baak. Ik ben lid van de Nederlandse vereniging voor Transformatiewerk en Platform Professioneel Coaching en vanaf 25 maart as via coaching.nl.

Contact & inschrijven

Om je in te schrijven voor een van de cursussen mail of bel Dodo van der Straaten op 0620603627

Je kan natuurlijk ook met vragen of twijfels vrijblijvend contact opnemen.

Dodo is een bijzondere coach. Ze is heel vanzelfsprekend, doet voor mij onbekende en bijzondere dingen, maar bij Dodo worden ze heel gewoon. Ik ervaar bij en van haar een basaal vertrouwen. Ze laat mij de stevigheid in mij zien en ervaren.

Ineke