Over mij

Over mij

Mijn visie

Je kunt geen leider zijn zonder aan persoonlijke ontwikkeling te doen. Leiderschap is een continu proces. Gezien de grote verantwoordelijkheid die leiders dragen, is het essentieel dat leiders zichzelf regelmatig een spiegel voorhouden. Persoonlijk leiderschap start met persoonlijke ontwikkeling, met een training coachend leiderschap of andere vormen van persoonlijke ontwikkeling en leiderschap. Een volgende stap is leren leiden vanuit wat je wilt, je ware zelf, je essentie, en vanuit je eigen drijfveren. Deze stap in je ontwikkeling als leider maakt je een luie leider. Je hebt het vermogen ontwikkeld om je team of organisatie te leiden vanuit vertrouwen en verantwoordelijkheid. De leider blijft zich ontwikkelen door regelmatig afstand te nemen. Door regelmatig te reflecteren leer je in balans te leven en te werken en een structuur om dit te borgen, en leer je blijvend vragen te stellen. Niks is vanzelfsprekend of routine. Het gaat meer om being dan doing.

In mijn werk help ik leiders deze trajecten te doorlopen, deze reis te ondernemen. Daarbij vormt essentiecoaching en lui leiderschap de basis. Door regelmatig na te denken over wie je bent, wat je wilt, waar je goed in bent, wat je missie is, waar je warm voor loopt en of je jezelf nog trouw bent, blijf je gefocust en toch ontspannen. Bij mij kom je voor verdieping, verrijking van kennis over jezelf. Bij mij tref je een veilige omgeving. Ik coach met zorgvuldigheid en empathie, soms streng en vaak ook met vrolijkheid. Ik vind het belangrijk om een omgeving te scheppen waarin leiders zich vrij voelen om zichzelf te onderzoeken. Mijn passie is om mensen te helpen vanuit hun ware zelf te functioneren.

Om je voornemens als bezielde of vervulde leider helder te houden en als jaarlijkse opfrismoglijkheid heb ik de Reis van de Leider ontwikkeld.

Hoe kom ik hiertoe?

Ik had een niet gelukkige jeugd. Ik had het privilege topcoaches te treffen die bij mij het beste naar boven haalden en me terug gaven aan mezelf. Ik heb bij alles wat op mijn pad kwam mijn eigen aandeel bestudeerd. Nu is mijn leven echt leuk. En dat gun ik anderen. In mijn werk gebruik ik mijn eigen ervaringen. Scherp liefdevol en zo nodig meedogenloos.

Hoe werk ik?

Als coach en begeleider van groepen heb ik me twintig jaar geschoold in persoonlijke ontwikkeling en leiderschap. Mijn kennis en ervaring vertaal ik naar bedrijven. In mijn werk als trainer, coach en begeleider werk ik met een combinatie van verschillende theorieën en westerse en oosterse benaderingswijzen. Denk aan essentiecoaching, empowerment, managementtheorieën en organisatieveranderkunde, maar ook aan gestaltpsychologie, psychosynthese, Zenboeddhisme, lichaamsbewustwording en ontspanningstechnieken.

Bij persoonlijke coaching werk ik met verschillende bewustzijnslagen: fysiek, emotioneel, mentaal, wilsgebied en spiritueel. Bij organisaties werk ik vanuit diverse organisatietheorieën. De systemische aanpak haalt de belangrijkste vraag naar boven, pakt de essentie aan en herstelt het evenwicht.

Opleidingen

Andragologie, organisatiekunde, bestuurskunde, teamontwikkeling, management- en leiderschapsontwikkeling, transformatiewerk, de professional als coach, essentiecoaching, personal clearing en systemisch interveniëren, organisatieopstellingen, insights discovery, waardenmanagement, klassieke massage, healing, Tao, Chi Neng Chi Cung.

Werkervaring

Ik gaf 10 jaar les over kinderen. Ik werkte twaalf jaar bij overheidsorganisaties als de ministeries van VROM, Sociale Zaken en Justitie. Daarna werkte ik veertien jaar bij De Baak als coach, ontwerper van trainingen, organisatie-adviseur en trainer. Bij De Baak was ik de initiator van de opleiding Bezielend Leiderschap. Vanaf 2013 werk ik als zelfstandig essentiecoach en als associate van De Baak. Ik werk nog als docent Leiderschap Reflectie en Ontwikkeling (LRO) en als docent coachend leiderschap bij De Baak. Ik ben lid van de Nederlandse vereniging voor Transformatiewerk en Platform Professioneel Coaching en vanaf 25 maart as via coaching.nl.

Contact & inschrijven

Om je in te schrijven voor een van de cursussen mail of bel Dodo van der Straaten op 0620603627

Je kan natuurlijk ook met vragen of twijfels vrijblijvend contact opnemen.

Dodo is een bijzondere coach. Ze is heel vanzelfsprekend, doet voor mij onbekende en bijzondere dingen, maar bij Dodo worden ze heel gewoon. Ik ervaar bij en van haar een basaal vertrouwen. Ze laat mij de stevigheid in mij zien en ervaren.

Ineke